Kurs Kadry i płace

450 zł

Opis

Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego”
Przedstawicielstwo w Tarnowie
zaprasza na : „Kurs Kadry i płace”

Cel kursu: Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji
i prowadzenia spraw związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników.
Czas trwania: 40 godzin
Program kursu:
Zagadnienia z zakresu Kadr:
1. Prawo pracy
2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.
3. Prowadzenie dokumentacji w okresie zatrudnienia pracownika.
4. Czas pracy i urlopy pracownicze.
5. Ochrona danych osobowych.
6. Dyscyplina pracy.
Zagadnienia z zakresu Płac:
1. Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę.
2. Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilno – prawnych.
3. Rozliczanie wynagrodzeń wobec ZUS.
4. Rozliczanie wynagrodzeń wobec Urzędu Skarbowego.
5. Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.
6. Inne świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego.
7. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.
8. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
9. Ekwiwalent za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy.
10. Wynagrodzeni za pracę w porze nocnej.
11. Praktyczna obsługa programu komputerowego Płatnik.

Ostatnie wolne miejsce!!!
Wszelkich informacji udzielamy i zapisy przyjmujemy w biurze
Stowarzyszenia „Centrum Szkolenia Zawodowego” w Tarnowie
ul. Kopernika 7 , 33-100 Tarnów
tel.: 14 627 48 14/ 14 626 18 00
www.tarnow.szkoleniazawodowe.com.pl
Serdecznie zapraszamy!

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Stowarzyszenie CSZ

April 25, 2019 09:47
Telefon kontaktowy: 146261800
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wtarnowie.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...