Księgowość dla firm transportowych w Tarnowie

1 zł

Opis

Szukasz biura rachunkowego w Tarnowie, które będzie za Ciebie prowadzić:
- Książkę Przychodów i Rozchodów
- ewidencję sprzedaży i zakupu VAT (wysyłać deklaracje VAT-owskie do Urzędu Skarbowego)
- Ewidencję Środków Trwałych i wyposażenia
- Akta Osobowe Pracowników (zgłaszać i wyrejestrowywać pracowników)
- sporządzać i wysyłać Deklaracje ZUS
- rozliczać wynagrodzenia kierowców w oparciu o ewidencję czasu pracy
- przygotowywać umowy o pracę dla kierowców zawierających ryczałty za dyżury, nadgodziny oraz płacę minimalną na terenie Unii Europejskiej,
- przygotowywać wnioski o wydanie zaświadczenia A1 do ZUS,
- udzielać porad w zakresie delegowania pracowników do pracy w Unii Europejskiej (Niemcy – MiLoG, Francja – SIPSI, Włochy – CLICLAVORO, Austria – zgłoszenie na formularzu ZKO3-T, Luksemburg – zgłoszenie delegowania Inspekcji Pracy i Górnictwa (ITM)

Ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Przyjdź do nas i sprawdź naszą ofertę
euroPiM.pl
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
Tel: 14 692 49 77
@: kontakt@europim.pl

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

europim

September 27, 2018 14:39
Telefon kontaktowy: 146924977
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wtarnowie.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj
Loading...